Rozvoj finančnej gramotnosti u detí. Pomôžu vám aj Logidots karty!

Rozvoj finančnej gramotnosti u detí. Pomôžu vám aj Logidots karty!

Finančná gramotnosť sa stáva nevyhnutnou zručnosťou nielen pre dospelých, ale aj detí. Ide o schopnosť porozumieť peniazom a efektívne s nimi hospodáriť. Výučbu finančnej gramotnosti by ste nemali odkladať. Začať s ňou treba čo najskôr, ideálne v rannom veku. Jej základné princípy dokážu deti pochopiť už v predškolskom veku. Máme pre vás niekoľko tipov ako finančnú gramotnosť u detí rozvíjať aj hravou formou. 

Prvým a dôležitým krokom je komunikácia a vysvetľovanie bežných situácií, v ktorých sa s deťmi nachádzate. Je potrebné im ukázať ako sa správate napríklad pri nakupovaní, ako plánujete a na čo míňate peniaze. Je dôležité tiež spomenúť prečo určité veci nedokážete kúpiť, odkiaľ peniaze prichádzajú, prečo chodíte do práce. Nevyhnutné je taktiež deťom vysvetliť, že peniaze sa míňajú najmä na nevyhnutné a potrebné veci. Týmto spôsobom budete u detí budovať zdravý vzťah k peniazom a to, aby si vážili prácu aj financie. 

Prečo je dôležitý rozvoj finančnej gramotnosti u detí? 

  • zdravý vzťah k peniazom - finančná gramotnosť pomáha deťom vybudovať si zdravý vzťah k peniazom a porozumieť ich hodnote, 

  • samostatnosť a zodpovednosť - získanie finančnej gramotnosti podporuje rozvoj samostatnosti a zodpovednosti,

  • rozvoj zručností - finančná gramotnosť zahŕňa aj schopnosť plánovať a stanoviť si ciele, nie len v oblasti financií. 

Ako rozvíjať finančnú gramotnosť u detí? 

Vzdelávanie 

Siahnuť môžete po rôznych knihách, kurzoch či videách, ktoré sú zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti u detí. 

Praktické skúsenosti 

Staršie deti môžete zapojiť do rôznych situácii, ktoré im umožnia napríklad spravovať svoje vlastné vreckové. Pri nakupovaní sa zhovárajte o cenách alebo hodnote produktov. 

Vlastné príklady 

Deti často kopírujú to, čo vidia, preto je dôležité byť im dobrým príkladom. Otvorene rozprávajte o financiách v rodine, o dôležitých rozhodnutiach a pod. 

Hry a aktivity

Hry sú ideálnym spôsobom ako zábavne a interaktívne rozvíjať finančné zručnosti u detí. 

  • Spoznávanie mincí a bankoviek - Cieľom úvodných aktivít je zoznámiť deti s peniazmi. Je dôležité, aby ich vedeli rozoznať, vnímať ich, neskôr počítať a poznať ich hodnotu. Vytlačiť si môžete napríklad predlohu, na ktorej budú znázornené mince a bankovky, ktoré budete spoločne spoznávať a rozprávať o nich. Dieťa by v prvom kroku malo iba vizuálne priraďovať mince k obrázkom.
  • LOGIDOTS - Medzi zaujímavé a zábavné aktivity môžu patriť aj naše Logidots karty zamerané na finančnú gramotnosť. Ide o zmysluplnú edukačnú hračku, pri ktorej sa deti nielen hrajú, ale aj učia. LOGIDOTS trénuje okrem základov jemnej motoriky aj sústredenosť a podporuje logické myslenie. Dieťa sa učí pri jednotlivých úlohách vyvodzovať závery, myslieť logicky a overovať svoje rozhodnutie. Karty jednoducho objasnia hodnotu peňazí, priblížia rôzne finančné meny, deti sa naučia zostaviť mince a bankovky. Set kariet je zostavený tak, aby deti viedol k pozorovaniu a vyvodzovaniu záverov a karty sú vhodné aj pre škôlkarov. 
  • Obchod - Zahrajte si s deťmi rolové hry zameraná na obchod. Pomocou tejto aktivity deti jednoducho porozumejú účelu peňazí, resp. ich výmene za tovar. Pripraviť si môžete rôzne predmety, ktoré budete predávať a priraďte k nim cenovky. Snažte sa pritom priblížiť reálnej cene tovaru v obchodoch, aby sa deti zoznámili s reálnou hodnotou. 
  • Tvorba vlastného rozpočtu - Pomôžte deťom vytvoriť si vlastný rozpočet na ich vreckové peniaze. Pomôžte im identifikovať čo chcú kúpiť a spoločne plánujte, ako budú peniaze rozdeľovať medzi rôzne výdavky. 

Košík (0)

Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.