Zápis dieťaťa do školy - dôležitý krok na ceste k vzdelávaniu

Zápis dieťaťa do školy - dôležitý krok na ceste k vzdelávaniu

Zápis detí do 1. ročníka, teda na plnenie povinnej školskej dochádzky, sa koná obvykle počas mesiaca apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať navštevovať 1. ročník. Zápis je jedným z prvých krokov na ceste k vzdelaniu. Tento proces môže byť náročný, či už pre deti alebo rodičov a závisí od mnohých faktorov. So správnymi poznatkami a podporou však môže prebiehať hladko a pozitívne prispieť k budúcemu úspechu dieťaťa. Na základné informácie a tipy ako to zvládnuť sme sa pýtali učiteľky na 1. stupni ZŠ, Mgr. Simony Stašákovej. 

Ako dieťa najjednoduchšie pripraviť na zápis?

Vzhľadom na to, že materské školy sa príprave na zápis venujú celý rok v “predškolskej triede”, tak dieťa by malo byť pripravené už z materskej školy.

Aké zručnosti by malo dieťa pred zápisom ovládať? 

Hovoríme už takmer o hotovom školákovi, čiže určite by mal zvládnuť základné sebaobslužné činnosti - či už viazane šnúrok, zapínanie gombíkov a zipsov na bundách - čiže obliekanie a obúvanie sa. Rovnako by dieťa malo byť už do istej miery samostatné a malo by ovládať pýtať sa na WC či samostatne sa stravovať. V školskom prostredí sa vyžaduje a mal by byť zvládnutý  u detí aj správny úchop ceruzky. Čo sa týka kresby, tak je potrebné, aby budúci prvák kreslil pevnými líniami a nemal roztrasenú rúčku. Mal by zvládnuť nakresliť postavu človeka detailne, so všetkými končatinami, vrátane prstov. Nemala by chýbať ani čistá a zreteľná výslovnosť hlások. Budúci prvák by mal vedieť počítať do 5, povedať obsah vypočutého textu, naučiť sa krátku básničku či pesničku a v neposlednom rade by sa mal dokázať orientovať v priestore a ovládať pojmy vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo.

Všetky tieto požadované zručnosti sú však iba malou časťou, pretože budúci prvák by mal zvládnuť aj vydržať na mieste 15-20 minút, nemal by odbiehať od činností či voľne sa pohybovať po triede. Nemal by sa báť nadväzovať nové kontakty, priateľstvá alebo byť agresívny.

Ako prebieha samotný zápis do školy?

Administratívny zápis do školy je často spustený ešte pred samotným zápisom a to na oficiálnych stránkach školy. Rodič tam môže dopredu a v pokoji vyplniť všetky potrebné údaje. Počas zápisu v škole sa budúcemu prváčikovi venuje pani učiteľka, ktorá prostredníctvom hry pozoruje jeho pripravenosť do prvého ročníka. Hravou formou zisťuje vyššie uvedené vedomosti, schopnosti a zručnosti prváka.

Čo všetko je potrebné na zápis so sebou doniesť? 

Na zápis je potrebné doniesť si rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Niektoré školy vyberajú aj poplatky za písanky a pod., ale toto rozhodnutie je už väčšinou na konkrétnej škole.

Sú nejaké aktivity alebo činnosti, ktoré by ste odporučili pred zápisom vykonávať? 

Nemyslím si, že sú nejaké činnosti, na ktoré by sa trebalo obzvlášť pripraviť. Nejaké skúšanie alebo samoučenie by mohlo v dieťati spôsobiť stres a obavy zo školy, čo samozrejme nikto z nás nechce docieliť. Dieťa by sa na školu malo tešiť a čakať, že sa tam naučí množstvo nových vecí a bolo by od nás nesprávne mu to znechutiť, skúšať ho a drilovať pár dní pred zápisom.

Čo podľa vás môže pomôcť lepšie zvládnuť zápis a samotný nástup do školy?

Zápis je pre každé jedno dieťa významná udalosť v jeho živote. Všetci sa do školy tešia a majú veľké očakávania. Najlepšie mu túto udalosť pomôže zvládnuť podpora od rodičov či iných rodinných príslušníkov, či už milým slovom, úsmevom alebo objatím. Najlepším odporúčaním je dôverovať svojmu dieťaťu v jeho schopnosti, jeho materskej škole a jej dôkladnej príprave a v neposlednom rade budúcej základnej škole, ktorá všetky uvedené požiadavky bude naďalej prehlbovať a rozvíjať.

Na záver je dôležité si uvedomiť, že zapísať dieťa do školy nie je iba administratívnym úkonom, ale krokom s veľkým vplyvom na celkový rozvoj dieťaťa. Proces zápisu do školy je príležitosťou na zváženie potrieb dieťaťa a výber prostredia, ktoré bude najviac vyhovujúce. Rodičia, učitelia a školský personál majú spoločný cieľ - poskytnúť dieťaťu optimálne vzdelávacie prostredie, v ktorom sa môže učiť, rásť a rozvíjať svoj potenciál. Aj keď proces môže byť náročný, je to začiatok cesty plnej objavovania, učenia sa a rastu pre každé dieťa. 


Košík (0)

Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.