Spoznávajte s deťmi svet zmyslami, rozvíjať ich môžete aj formou hry

Spoznávajte s deťmi svet zmyslami, rozvíjať ich môžete aj formou hry

Zmyslové vnímanie u detí je kľúčovým aspektom ich vývoja a poznávania sveta okolo seba. Vnímanie je podmienené vývinom dieťaťa. Postupom času sa zdokonaľuje, zjemňuje a spresňuje. Prepojenie vnímania s ostatnými funkciami je dôležitým predpokladom pre učenie, písanie, čítanie aj počítanie. Zmyslové vnímanie môžete rozvíjať aj rôznymi hrami, máme pre vás niekoľko tipov. 

Sluch 

Rozvoj sluchu je u detí doležitý, pretože im umožňuje rozpoznávať, porozumieť a správne interpretovať zvuky a reč. Zahrajte sa s deťmi na hľadanie zvukov. Vybehnite na prechádzku, kde môžu deti hľadať a identifikovať zvuky v okolí ako napríklad spev vtáčikov, zvuk prúdiacej vody alebo zvuky rôznych nástrojov. Ak hľadáte hru v interiéri, zahrajte si sluchové pexeso. Do prázdnych krabičiek, napríklad od zápaliek, nasypte rôzne produkty z kuchyne (ryža, hrášok, soľ…) a nechajte dieťa hľadať dve krabičky, ktoré vydávajú rovnaký zvuk. 

Hmat

Na našej koži je mnoho senzorov, ktoré reagujú na vonkajšie podnety a hlásia mozgu, či je niečo horúce, hladké či tvrdé. Preto malé deti radi ohmatávajú predmety rukami a zároveň aj ústami. Na rozvoj hmatu existuje mnoho dotykových aktivít, vďaka ktorým deti môžu rozpoznávať rôzne materiály a textúry a zároveň si rozvíjať jemnú motoriku. Zvoliť si môžete napríklad dynamický piesok. Jeho spracovanie, presýpanie v rukách či stláčanie a formovanie je skvelým spôsobom na rozvoj hmatového vnímania. Aktivity môžete rozšíriť aj o tvorbu obrázkov, počítanie či rozvoj grafomotoriky. 

Čuch

Nos nám sprostredkúva príjemné aj nepríjemné vône, ktoré si vieme spájať s pozitívnymi, alebo naopak negatívnymi situáciami. Ak si chcete s deťmi zahrať aktivitu na rozvoj čuchu, môžete zvoliť niekoľko rôznych vôní ako napríklad ovocie, káva, vanilka alebo škorica. Deti majú za úlohu tieto vône rozlíšiť a pomenovať. Môžete to robiť prostredníctvom malých nádobiek, do ktorých vybrané vône vložíte. 

Chuť

Deti, ktoré majú rozvinuté chuťové zmysly, majú väčšiu šancu prijímať a oceniť rôznorodé potraviny. Tým sa podporuje vyvážená strava a ich zdravý vývoj. S rozvinutými chuťovými zmyslami majú deti tendenciu byť otvorené novým potravinám. Vytvorte si s deťmi zábavnú aktivitu slepé ochutnávanie. Zaviažte im oči a nechajte ich ochutnávať rôzne potraviny. Zahrajte si hru, kto uhádne najviac potravín iba na základe chute, bez toho aby ich videl či držal v ruke. 

Zrak

Pri rozvoji zraku sa u detí zlepšuje vnímanie a interpretovanie vizuálnych podnetov. Pri pozorovaní predmetov okolo nás ich môžete upozorňovať na detaily ako napríklad - koľko bodiek mala lienka alebo aký je rozdiel medzi listami na zemi? Pri hľadaní rozdielov sa u detí podporuje vizuálna pozornosť a koncentrácia. Zrakovú koordináciu pomáhajú rozvíjať aj stavebnice. Nechajte deti skladať rôzne predmety, vďaka ktorým sa naučia rozoznávať tvary, farby a vzory. 

Pomocou zmyslov deti vnímajú a spracovávajú informácie o prostredí, objektoch, ľuďoch a situáciách. Rozvinuté zmysly im umožňujú získať bohatšie a hlbšie skúsenosti a lepšie porozumieť tomu, čo ich obklopuje. Deti, ktoré majú vyvinuté zmyslové vnímanie, majú lepšie predpoklady pre učenie sa, pamäť, pozornosť a koncentráciu. Schopnosť správne vnímať a interpretovať zmyslové informácie im umožňuje rozpoznať nebezpečné situácie, vyhýbať sa rizikovým situáciám a prijímať opatrenia na ochranu svojho zdravia a bezpečia. Zmyslové vnímanie má vplyv aj na emocionálny a sociálny vývoj detí. Schopnosť vnímať a rozpoznávať zmyslové podnety im pomáha rozpoznať a porozumieť vlastným emocionálnym stavom a emóciám druhých. Tým sa rozvíja ich empatia, sociálne porozumenie a schopnosť vzájomnej komunikácie. 


Košík (0)

Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.