Vyhnite sa nesprávnym návykom. Vhodné držanie pera je dôležité, neskôr to ocenia učitelia ale i samotné deti

Vyhnite sa nesprávnym návykom. Vhodné držanie pera je dôležité, neskôr to ocenia učitelia ale i samotné deti

Vývin grafomotoriky začína už v prvých mesiacoch života, kedy si deti „čmárajú“, neskôr ale prechádzajú ku kresleniu línií, rôznych tvarov a nakoniec k písaniu prvých písmen, slov a viet. Rozvoj grafomotorických zručností je dôležitým aspektom detského rozvoja a je nevyhnutný pre úspech v budúcich každodenných aktivitách. Častokrát sa ale stáva, že dochádza k nesprávnemu úchopu, alebo že rodičia chcú od svojich deti väčšie pokroky než tie, ktoré sú pre ich vek primerané.

Najčastejšie nesprávne návyky pri učení detí písať:

  • požadovanie príliš rýchleho pokroku  - to môže spôsobiť, že sa dieťa bude cítiť pod tlakom, je preto dôležité im dať dostatok času na zvládnutie základných zručností a postupne sa posúvať k zložitejším, 
  • používanie nesprávnych techník písania - je dôležité ovládať správne držanie pera, v prípade, že to neovládate, nechajte učenie na odborníkov,
  • nedostatočná trpezlivosť a povzbudenie - učenie nových vecí vyžaduje dostatok trpezlivosti a povzbudenia zo strany rodiča či učiteľa, deti by mali byť pochválené za každý pokrok, ktorý urobia,
  • ignorovanie individuálnych potrieb - každé dieťa má svoje vlastné tempo pri učení sa nových zručností, je preto dôležité rešpektovať jeho individuálne potreby,
  • nedostatok zábavy a kreativity - nezabúdajte, že učenie môže byť zábavné, povzbudzujte deti k vlastnému tvoreniu a rozvíjaniu svojej kreativity pri písaní.

Všetko má svoj čas

Častokrát sa stáva, že rodičia chcú, aby deti čím skôr vedeli písať. U predškolákov však nie je potrebné ich nasilu učiť písať. Je úplne postačujúce, ak budú ovládať správne držanie pera, vďaka čomu dokážu robiť koordinované pohyby. Pamätajte, že je omnoho správnejšie, ak sa dieťa naučí písať až v škole, pod dohľadom pedagóga. Ten mu vysvetlí celý proces od začiatku a nemusí tak preúčať nesprávny úchop alebo zle naučené písmená, ktoré sa naučili doma. Všetko má svoj čas, nemali by ste sa preto predbiehať s inými. Upriamiť pozornosť môžete napríklad na trénovanie kreslenia čiar, vlnoviek či bodiek. V tom vám môže pomôcť napríklad pracovný zošit Hviezdička, ktorý ponúka atraktívne pracovné listy na nenásilný nácvik písania. 

Kedy dieťa dokáže nakresliť prvé čiary a tvary? 

Vývin grafomotoriky začína už v prvých mesiacoch života, kedy síce deti držia ceruzku či pero kŕčovito, no z hľadiska vývinu ide o veľmi dôležitú fázu a dieťa by na ňu malo mať dostatok priestoru a času.

Od 2 rokov dieťa dokáže kresliť tromi prstami, prípadne pridáva štvrtý prst na podoprenie a dokáže tak nakresliť čiary či obkresliť kruh. V tomto veku je vhodné okrem kreslenia deťom ponúknuť napríklad stavebnice či plastelínu, ktoré dokážu rozvíjať jemnú motoriku.

Od 3,5 rokov by sa u detí malo dbať na správny úchop, k čomu môžu pomôcť napríklad špeciálne ergonomicky tvarované trojhranné ceruzky či pastelky.

Keď má dieťa 4 – 5 rokov, dokáže kopírovať krížik, diagonálne čiary, štvorce a niektoré písmená.

Vo veku 5 – 6 rokov skopíruje napríklad trojuholník a väčšinu malých a veľkých písmen.

Správny spôsob držania pera je dôležitý nielen pre plynulosť a čitateľnosť písma, ale aj pre zdravie ruky a celkovú pohodu pri písaní. Tu je niekoľko tipov, vďaka ktorým sa môžete vyhnúť problémom, ktoré vzniknú zlým úchopom pera alebo ceruzky:

  • pero by sa malo držať v pozícii 45-stupňov tak, aby sa koniec pera dotýkal papiera,
  • pero alebo ceruzka by sa mali držať v strede medzi palcom a ukazovákom - tzv. trojbodový úchop,
  • písacie potreby by mali byť držané v horizontálnej polohe,
  • ruka by mala byť pri písaní uvoľnená, nie napnutá,
  • nezabúdajte na pravidelné prestávky pri písaní, vďaka čomu predídete napätiu ruky a svalov. 

Dôležitý je postupný vývoj grafomotoriky

Vývoj grafomotoriky a písomných zručností sa u môže každého dieťaťa líšiť. Niektoré deti môžu byť pripravené na učenie sa písania skôr, zatiaľ čo iné na to potrebujú viac času. Dôležité však je, aby sme u detí podporovali postupný vývoj grafomotoriky, ktorý im umožní zvládať jednoduché kresby a postupne sa zlepšovať v písaní. V tomto smere je dôležité dbať na správne držanie ceruzky, správne formovanie písmen a postupné zlepšovanie rýchlosti a presnosti písania.

S týmito produktami od Lerni dokážete trénovať grafomotoriku hravou formou: 

- magnetické podložky  

- omaľovánky Hurá voda

- čarovné kreslenie

Pamätajte tiež na to, že niektoré deti potrebujú viac podpory a tréningu, zatiaľ čo iným to ide rýchlejšie. Dôležité však je, aby sme sa zameriavali na rozvoj ich schopností a podporovali ich v snahe učiť sa. 


Košík (0)

Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.