Prečo si vybrať edukačné hračky?

Prečo si vybrať edukačné hračky?

Každé dieťa je iné, no zvedavosť a chuť objavovať svet je u každého rovnaká. My v Lerni sme sa rozhodli objavovanie sveta deťom trochu spríjemniť a obohatiť edukačnými hračkami. Tie podporujú rozvoj detí tým, že zvyšujú ich IQ, uspokojujú ich zvedavosť, podporujú kreativitu, pomáhajú im spoznávať svet a zároveň sú skvelým zdrojom zábavy. Vzdelávacie hračky majú veľké množstvo výhod a radi by sme vám im predstavili.

Rozvíjajú logické a motorické zručnosti 

Edukačné hračky povzbudzujú deti k premýšľaniu, umožňujú riešiť logické či matematické hádanky, vďaka čomu ich myseľ rastie. Vzdelávacie hračky sú navrhnuté tak, aby poskytli príležitosť rozvíjať schopnosti logického myslenia a kvôli potrebe presného a správneho zaobchádzania s hračkami zlepšujú aj motorické schopnosti. Napríklad maľovanie je pre deti spôsobom, ako komunikovať s okolím, objavovať svoj talent a podporovať kreatívne myslenie. Maľovánka Hurá voda umožňuje detičkám trénovať jemnú motoriku, nácvik písania a vyvíjania vhodného tlaku na podložku.

Zlepšujú rozvoj zmyslov

Vzdelávacie hračky rozvíjajú špecifické zmysly. Medzi najčastejšie, ktoré dokážu vzdelávacie hračky rozvíjať, patrí hmat, zrak a sluch. Počas toho ako deti rastú, spoznávajú rôzne zvuky, materiály a farby. Vďaka edukačným hračkám ich vedia jednoducho vyjadriť a spoznať, vďaka čomu môžu zlepšiť napríklad svoje komunikačné schopnosti. Ak máte záujem o edukačnú hračku, vďaka ktorej sa deti naučia farby, čísla, vozidlá či ovocie a zeleninu, spájacie vajíčka sú to pravé pre vaše detičky. 

Zlepšujú emocionálny a sociálny rozvoj

Vzdelávacie hry pomáhajú aj pri rozvoji sociálnych a emocionálnych zručností. Niektoré hračky vyžadujú, aby sa detičky hrali a komunikovali s inými deťmi alebo dospelými. Deti sa môžu hrať v skupinkách a používať vzdelávacie hračky na vytváranie väzieb, rozvíjanie komunikačných zručností a učenie sa, ako pracovať v tíme. Pri spoločnej hre sa deti stretnú so sociálnymi a emocionálnymi podnetmi ako je hnev, smiech či plač. Vďaka tomu dokážu pochopiť a prispôsobiť sa rôznym emocionálnym situáciám. Spoločnou hrou pre deti môže byť pokojne aj magnetická stavebnica, ktorá umožňuje neustále tvoriť niečo nové a vytvárať nespočetné variácie vlastných originálnych svetov. Okrem toho podnecuje kreativitu a fantáziu, ktorú si detičky môžu rozvíjať spolu s kamarátmi pri spoločnom hraní sa so stavebnicou.

Učenie hrou

Edukačná hračka by mala vzdelávať a podporovať intelektový, emocionálny a telesný vývin a zároveň by mala umožniť rozvíjať jeho konkrétne zručnosti. Edukačné hračky by mali byť navrhnuté tak, aby podporovali primerané vývinové aspekty v rámci príslušnej vekovej kategórie. Čas na hranie môže byť pre deti oddychovým aj vzdelávacím zážitkom, bez ohľadu na ich vek, pohlavie či záujmy. Nechajte detičky nasať skúsenosti vlastným tempom, no buďte im nablízku, ak by potrebovali vašu pomoc a podporu. Deti sa ľahko prispôsobujú novým scenárom a so vzdelávacími hračkami si pomerne rýchlo osvoja rutinu učenia sa hrou.


Košík (0)

Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.