Ako u detí rozvíjať základné zručnosti?

Ako u detí rozvíjať základné zručnosti?

U detí je dôležité rozvíjať základné zručnosti, vrátane sociálnych, medziľudských a tvorivých. Deti, ktoré sú s nimi dobre oboznámené, môžu robiť ľahšie rozhodnutia, čeliť každodenným výzvam a lepšie zvládať rôzne situácie. Každé dieťa má určité zručnosti, ktoré sú buď vlastné alebo získané učením sa a osvojovaním si nových vecí. Ak dieťa objaví novú aktivitu a začne si ju precvičovať, stane sa tak jeho súčasťou. Ide o dlhodobý proces, ktorý sa označuje ako rozvoj zručností.

Aké sú hlavné oblasti rozvoja?

hrubá motorika – plazenie, skákanie alebo beh

jemná motorika – písanie alebo kreslenie

reč a jazyk

- kognitívne a intelektuálne – počítanie či identifikácia tvarov

- sociálne a emocionálne – spoločné hranie s inými deťmi

Každej oblasti rozvoja je potrebné v správnom veku dieťaťa venovať dostatočnú pozornosť. S našimi produktami viete detičkám pomôcť pri rozvoji jemnej motoriky, reči či pri zlepšení kognitívnych, sociálnych a emocionálnych zručností.

Rozvoj zručností s Lerni.sk

Jemná motorika patrí do skupiny psychomotorických činností a vyvíja sa u detí od útleho veku. Predstavuje pohybové schopnosti a zručnosti, ktoré sa týkajú koordinácie pohybov ruky, mikromotoriky očných pohybov, grafomotoriky či koordinácie oko-ruka. Vhodným pomocníkom na precvičovanie jemnej motoriky sú aj lerni spájacie vajíčka. Sú vyrobené z kvalitného materiálu, pomáhajú spoznávať tvary a farby a sú určené na tréning jemnej motoriky.

Sociálne a emocionálne zručnosti si deti začínajú rozvíjať už ako bábätká, no vyžadujú si neustále zdokonaľovanie. Ich nadobudnutie umožňuje prispôsobovať sa svojim potrebám a zároveň potrebám iných ľudí. Pri ich osvojení sa deti naučia ako sa podeliť s inými, ako spolupracovať v skupine, ako počúvať či ako rešpektovať iných. Na zdokonalenie sociálnych zručností môžete napríklad detičkám zadovážiť dočasné tetovačky. Tie môžu slúžiť ako skvelé odmeny za úspechy ale aj ako príjemná spoločná hra pre deti v skupine, kde si môžu vzájomne tetovačky meniť či spoločne ich používať.

Reč sa u detí rozvíja prirodzene, v kontexte s prostredím, v ktorom žijú. Reč si dieťa osvojuje postupne, v rozličných štádiách. Rozvoj reči možno podporovať napríklad aj využívaním našich omaľovaniek Hurá voda. Pri maľovaní deti komunikujú so svojím okolím a trénujú kreatívne myslenie. Pri plnení úloh či objavovaní príbehov v omaľovánkach si deti môžu osvojovať nové a nové slová a vytvárať si svoje vlastné príbehy. 

Aké výhody prináša učenie sa nových zručností?

- zlepšuje sa predstavivosť dieťaťa, čím sa zvyšuje jeho kreativita

- zdokonaľuje sa pamäť

- pri fyzickej aktivite si deti budujú silu a vytrvalosť

- u dieťaťa sa zvyšuje dôvera, sebaúcta a odhodlanie 

Je dôležité rozvíjať zručnosti svojho dieťaťa už v ranom veku, pretože čím skôr začnete, tým je pravdepodobnejšie, že dieťa bude jednoduchšie zvládať nástrahy, ktoré môžu nastať.

 


Košík (0)

Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.