Ako podporiť a rozvíjať u detí umelecký talent

Ako podporiť a rozvíjať u detí umelecký talent

Deti sú výnimočné bytosti s obrovským darom a je na nás dospelých, aby sme im ho umožnili rozvíjať. Každé jedno je unikátne, každé jedno disponuje určitým nadaním a talentom. Podchytiť a cibriť ho je naozaj veľmi dôležité. Vďaka umeniu sa z nás totiž stávajú lepší ľudia, vďaka umeniu dokážeme intenzívnejšie vnímať krásy života, sme slobodnejší a šťastnejší. V prvých rokoch, pred samotnými krúžkami, vieme deti posúvať vpred a učiť ich umeniu napríklad aj správnym výberom hračiek.

Niekto inklinuje viac k hudbe, iný k výtvarnému umeniu, tancu či literatúre. Každý je svojský a vždy by sme sa preto mali zamerať u dieťaťa na oblasť, v ktorej vyniká. Ak malý Jurko pôsobí skôr ustráchane, nedávajme ho na karate, aby sa “oťukal”. A ak Zuzka rada šplhá po stromoch, balet zrejme pre ňu nebude to pravé orechové. Oveľa vhodnejšie je podporiť deti vždy v ich silných stránkach a rozvíjať ich potenciál, vďaka čomu nadobudnú zdravé sebavedomie a prirodzený záujem o oblasť, v ktorej možno v budúcnosti “urobia kariéru”.

Odborníčka: Vďaka umeniu sa dieťa stáva citlivejším a pokojnejším

U detí je dôležité zamerať sa na oblasť, v ktorej vynikajú, ku ktorej sa opakovane a s vášňou vracajú. Treba ich obklopiť krásnymi vecami, brať ich do divadla i na výstavy, púšťať im kvalitnú hudbu, aby sme postupne dokázali identifikovať, v čom sa cítia najviac doma. Hlavné je nesnažiť sa vmanipulovať ich do niečoho, čo samy nechcú. Deti tak totiž môžu o svoj talent veľmi ľahko prísť nesprávnym prístupom.

„Prvou výpoveďou dieťaťa po prvých slabikách je kresba. Prostredníctvom nej dieťa rozpráva príbeh, väčšinou je to najprv o mame, potom rozpráva o sebe... Ak sa dieťa v útlom veku stretáva s umením, je pre neho prirodzené začať sa o neho aj zaujímať. Je to ako s knihou, ktorá má pekné obrázky a cez ne dieťa prežíva príbeh, učí sa, vníma a rozvíja svoje cítenie, predstavivosť, fantáziu a myslenie,“ objasňuje výtvarná pedagogička a výtvarníčka Adriana Andrejková - Szekeressová.

„Hravou formou sa dieťa vzdeláva, cibrí si vkus, vytvára si vzťahy a buduje si úctu nielen k umeniu. Buduje si zároveň sebeúctu, sebavedomie.... Dieťa spoznáva umenie, ktoré sa preňho stáva zdrojom informácií, zážitkov a prostredníctvom neho eliminuje svoju agresivitu, uvedomuje si hodnotu seba, hodnotu ručnej práce. Stáva sa citlivejším, pokojnejším, slobodným. Umenie harmonizuje celú jeho bytosť.“

Hračky pre malých maliarov a maliarky

V súčasnosti nie je problém podporiť deti v ich umeleckých záľubách a rozvíjať ich talent výberom tých správnych hračiek. Aj vďaka tomu sa môžu zlepšovať v tom, v čom sú nadané.

Ak máte doma malého výtvarníka, čo najviac s ním kreslite, maľujte, vystrihujte. Vyzdobte si s ním hrací domček z papiera, z ktorého môžete vďaka fantázii urobiť pokojne zámok či hasičskú stanicu.

V prvých rôčkoch ho motivujte kreslením po podložke na maľovanie vodou či detskou omaľovankou bez používania farieb Hurá voda, pri ktorej sa váš malý umelec naučí rozoznávať základné i zmiešané farby a potrénuje si jemnú motoriku. Skvelá je tiež kreatívna geometrická podložka, vďaka ktorej si dieťa cibrí nielen pršteky, ale zároveň rozvíja svoju fantáziu. Pre malých vášnivých maliarov odporúčame čarovné kreslenie v podobe tabuľky, ktorá je dokonalá pre vznik stále nových a nových obrázkov.Deti potrebujú rozvíjať svoj talent a nadanie.
„Je veľmi dôležité všímať si záujem dieťaťa a dať mu do ruky ceruzku, farbičku či štetec. Ideálne neskôr je, ak sa dieťaťu venuje odborník - učiteľ alebo lektor či výtvarník v záujmovom krúžku... Správnym prístupom, umožnením študovať a chodiť do umeleckej školy si dieťa nielen rozšíri manuálnu zručnosť, ale aj nadobudne správne emotívne a kognitívne schopnosti,“ dodáva A. Andrejková - Szekeressová.


Košík (0)

Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.