Komunikácia s deťmi je dôležitá. Máme pre vás 7 princípov, vďaka ktorým to bude jednoduchšie

Komunikácia s deťmi je dôležitá. Máme pre vás 7 princípov, vďaka ktorým to bude jednoduchšie

Každá interakcia, ktorú máte so svojím dieťaťom, je formou komunikácie. Nie je to len o slovách, ktoré hovoríte. Dôležitý je aj tón hlasu či objatia a dotyky. Spôsob, akým komunikujete so svojím dieťaťom ho nielen učí ako komunikovať s ostatnými, ale formuje aj jeho emocionálny vývoj. Prinášame vám 7 princípov efektívnej komunikácie, ktoré vám dokážu pomôcť. 

Nadviažte spojenie

Predtým ako začnete hovoriť a dávať dieťaťu inštrukcie, priblížte sa k nemu a získajte s ním očný kontakt. Vďaka tomu od dieťaťa získate 100% pozornosť. Bližší kontakt zároveň zaručí, že dieťaťu dokážete, že sa zaujímate o to, čo hovorí. 

Používajte primeraný jazyk a jednoduché pokyny 

Nezabudnite používať jednoduchý jazyk, ktorý je primeraný veku dieťaťa. Vyberajte slová, ktoré budú pre neho ľahko porozumiteľné. Vyhnite sa zložitým slovám, dlhým vetám či odborným termínom. Váš čas, počas ktorého sú deti schopné venovať vám svoju pozornosť, je limitovaný. Deti si skôr zapamätajú jednoduchšie a krátke vety ako zbytočne dlhé a komplikované. Zložité vety preto rozdeľte na menšie, zvládnuteľné kroky a uistite sa, že vám dieťa rozumie, čo od neho očakávate. 

Zamerajte sa na pozitíva 

Dieťa je k spolupráci motivované oveľa viac, ak hovoríte s pozitívnym tónom. To znamená, že sa vyhýbajte zákazom alebo kritizovaniu. Namiesto vety “Nebež, lebo spadneš!” povedzte “Kráčaj vedľa mňa a pomaly.” Namiesto vyčítania deti oceňte a motivujte k činnosti. Pochváľte a uznávajte ich úsilie a povzbudzujte ich, aby sa ďalej zlepšovali. 

Buďte trpezliví a zdvorilí

Deti môžu potrebovať viac času na spracovanie informácií a formulovanie odpovedí. Dajte im preto dostatok času na vyjadrenie. Buďte zdvorilí a dajte im najavo, že im rozumiete. Používajte vyjadrenia ako “Vidím, že si nahnevaný. Povedz mi prečo a spoločne to vyriešime.” 

Vyjadrite im svoju podporu 

Venujte plnú pozornosť tomu, čo dieťa hovorí. Udržujte očný kontakt, prikyvujte hlavou, dávajte verbálne aj nevebrálne signály, že ho počúvate a podporujte ho, aby vyjadrilo svoje myšlienky a pocity. Ak budete prejavovať záujem o pocity dieťaťa, bude venovať pozornosť aj ono vám. Bude sa chcieť s vami podeliť o svoje zážitky a pocity a budete si tak budovať vzájomnú dôveru. 

Zamerajte sa na správanie

Ak ste na svoje dieťa kvôli niečomu nahnevaní, uistite sa, že vaša kritika  smeruje k jeho správaniu a nie k nemu ako osobe. Napríklad namiesto vety “Nepáči sa mi, že si neporiadny,” povedzte “Nepáči sa mi, keď nechávaš svoje oblečenie na zemi.” 

Strážte si tón hlasu 

V hlase nesmie znieť nadradenosť, irónia či hnev. Sú situácie, kedy človek prirodzene zvyšuje hlas a tým prejavuje svoj hnev. Keď však zvyšujete hlas, vytvárate napätie a stresovú situáciu. To môže viesť k neproduktívnej komunikácii a k narušeniu vzťahov. Deti sú na tón reči citlivé. Vaše slová budú mať preto najlepší účinok, keď budú povedané primeraným tónom hlasu. 

Okrem týchto princípov je taktiež dôležité pri komunikácii s deťmi zohľadniť ich vek, vývojové štádium a individuálne potreby. 

 


Košík (0)

Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.